WPIS KOLEJNEGO ZACHOWUJĄCEGO ODMIANĘ DO KRAJOWEGO REJESTRU (KR)

na podstawie art. 22 Ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. 2021 poz. 129)

Gatunek:

Nazwa odmianyOznaczenie zachowującegoData wpisuKodZachowujący odmianę
Czerwony Triumf-----------20.03.2000942Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy