Zgłaszający odmiany/ hodowcy/ zachowujący:


        Biorąc pod uwagę, występujące w ostatnich latach anomalie pogodowe związane ze zmianami klimatycznymi oraz konieczność dochowania optymalnych dla poszczególnych gatunków terminów siewu i zakładania urzędowych doświadczeń COBORU, zarówno w zakresie badań OWT, jak i WGO, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych postanowił przyspieszyć terminy dostarczania prób materiału siewnego do badań urzędowych. 

        Obecnie, kwestie te reguluje Zarządzenie nr 4/2023 Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych z dnia 10 stycznia 2023 roku w sprawie ilości materiału siewnego odmian niezbędnej do przeprowadzenia badań odrębności, wyrównania i trwałości oraz badań wartości gospodarczej, a także terminy jego dostarczania do jednostek doświadczalnych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

        W niektórych gatunkach zaktualizowano również wymagania dotyczące ilości materiału siewnego, a w gatunkach roślin sadowniczych wymagania fitosanitarne, które powinien spełniać materiał szkółkarski.

        Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z powyższym zarządzeniem i przestrzeganie wyznaczonych terminów dostarczenia nasion do wskazanych punktów doświadczalnych COBORU. 
      

        Nie dotrzymanie wskazanych w zarządzeniu terminów dostarczenia materiału siewnego do wyznaczonych przez COBORU punktów doświadczalnych będzie skutkowało wyłączeniem odmiany z badań w danym sezonie doświadczalnym.
      

WYSZUKIWANIE ODMIAN

KRAJOWY REJESTR ODMIAN

KSIĘGA OCHRONY ODMIAN

LISTA ODMIAN ZALECANYCH

KONTAKTY

PUBLIKACJE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

OGŁOSZENIA

KALENDARZ IMPREZ ROLNICZYCH

BADANIA OWT

BADANIA WGO

OCENA TOŻSAMOŚCI I CZYSTOŚCI ODMIANOWEJ

ZADANIA
STATUTOWE

PODSTAWY
PRAWNE

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

WSPÓŁPRACA

RYS HISTORYCZNY

Wydarzenia

Otwarcie narady przez prof. dr hab. Henryka Bujaka,

19-20 grudnia 2023 r.

W CW Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyła się narada Kadry Kierowniczej

Czytaj dalej
Zdjęcie grupowe uczestników obrad

13 grudnia 2023 r.

W Białymstoku, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych zorganizował spotkanie Biur Badawczych Polski, Estonii, Litwy i Łotwy >

Czytaj dalej
Otwarcie posiedzenia KZK PDO przez Dyrektora COBORU – prof. H. Bujaka oraz Jacka Rajewskiego – przewodniczącego KZK PDO

23-24 listopada 2023 r.

W dniach 23-24 listopada 2023 roku w Sulejowie, w województwie łódzkim, odbyło się V posiedzenie członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (KZK PDO) V kadencji (2019-2023).

Czytaj dalej
Na zdjęciu Dyrektor COBORU H. Bujak przemawia na początku spotkania online podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej z okazji 100-lecia kształtowania narodowych zasobów roślinnych Ukrainy

29 września 2023 r.

W Kijowie (Ukraina) odbyła się międzynarodowa konferencja z okazji 100-lecia kształtowania narodowych zasobów roślinnych Ukrainy

Czytaj dalej
Więcej wydarzeń

Ważne odnośniki

PRODUKT POLSKI Polski bazarek Ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pt. świat się kręci Finansowanie unijne dla Twojego przedsiębiorstwa.