Wyszukaj odmianę    Kontakty

PUBLIKACJE COBORU

W zakładce „Serie wydawnicze” zawarte są krótkie informacje o treści publikacji wydawanych przez Centralę COBORU.

Wszystkie publikacje dostępne są w formie elektronicznej w wersji PDF. Ich wykaz można znaleźć w poniższej „wyszukiwarce publikacji”.

Publikacje COBORU są również dostępne w wersji papierowej (bezpłatnie), przy czym ich nakład jest ograniczony. Publikacje z poniższego wykazu można otrzymać bezpośrednio w Biurze Wydawnictw Centrali COBORU w Słupi Wielkiej lub przesyłając maila z zamawianymi tytułami na adres: redakcja@coboru.gov.pl Przesyłka będzie realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej według kolejności zamówień.

Szczegółowych informacji na temat obecnie dostępnych papierowych wersji publikacji, w tym także archiwalnych, udziela Redakcja (tel: 61 287 82 82).

Serie wydawnicze
   
WYSZUKIWANIE PUBLIKACJI
Rok wydania: Rodzaj:
Słowa kluczowe:   
   
RokTytuł
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Bobowate grubonasienne 2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak jary 2021
2021Diariusz 4(165)2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża jare 2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża jare 2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża ozime 2021
2021Wykaz odmian chronionych w Polsce krajowym wyłącznym prawem hodowcy - 2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża ozime 2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Rzepak ozimy 2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak ozimy 2021
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Jęczmień ozimy 2021
2021Diariusz 3(164)2021
2021Lista odmian zalecanych 2021
2021Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2021
2021Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2021 Bobowate Soja Wiechlinowate
2021Lista odmian roślin warzywnych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2021
2021Diariusz 2(163)2021
2021Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2021 Zbożowe
2021Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2021 Oleiste
2021Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2021 Ziemniak
2021Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2021 Burak
2021Lista opisowa odmian roślin rolniczych 2021 Kukurydza
2021Lista odmian roślin rolniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce 2021
2021Wyniki doświadczeń bobowate 2018-2020
2021Informator Inicjatywa białkowa 2021
2021Lista odmian zalecanych. Rośliny bobowate grubonasienne i soja 2021
2021Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 165. Życica mieszańcowa 2018-2020
2021Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 164. Zboża ozime 2020 - jęczmień, pszenica, pszenżyto, żyto
2021Diariusz 1(162)2021
2021Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 163. Bobowate grubonasienne i soja 2020
2021Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 162. Oleiste 2020 (rzepak ozimy, rzepak jary)
2021Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 161. Ziemniak 2020
2021Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 160. Zboża jare 2020
2021Diariusz 6(161)2020
2021Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 159. Kukurydza 2020
2021Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Rośliny jare 2020
2020Diariusz 5(160)2020
2020Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych z 158. Burak cukrowy 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach rozpoznawczych. Kukurydza 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Kukurydza 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Soja 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Ziemniak 2020
2020Diariusz 4(159)2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Bobowate grubonasienne 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża jare 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża jare 2020
2020Wykaz odmian chronionych w Polsce krajowym wyłącznym prawem hodowcy - 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Rzepak jary 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych w doświadczeniach rozpoznawczych. Zboża ozime 2020
2020Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych. Zboża ozime 2020
12345678