Wyszukaj odmianę    Kontakty

ZGODY NA WPROWADZENIE DO OBROTU MATERIAŁU SIEWNEGO ODMIAN
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRAKCIE BADAŃ REJESTROWYCH
Z PRZEZNACZENIEM DO TESTÓW LUB DOŚWIADCZEŃ POLOWYCH

Podstawy prawne
Warunki uzyskania zgody
Cel
Wniosek o wydanie zgody
Przedłużenie okresu zgody
Limity materiału siewnego
Utrata ważności zgody
Obowiązujące zgody - wykaz

PODSTAWY PRAWNE

Art. 108 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. 2019 r., poz. 568; z późn. zm.)
Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 1 grudnia 2004 r. Nr 2004/842/WE (Dz.U. L 362, 09/12/2004; z późn. zm.)