Wyszukaj odmianę    Kontakty
Misja COBORU

Stymulowanie innowacji
w hodowli roślin i nasiennictwie
oraz
wspieranie wdrażania postępu odmianowego do praktyki rolniczej.

 
Wizyty hodowców, zgłaszających i zachowujących odmiany oraz ich przedstawicieli, a także innych osób z zewnątrz, w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia. Spotkania należy umawiać telefonicznie lub mailowo (dane kontaktowe w zakładce Kontakt). Na umówione spotkanie prosimy przybyć punktualnie, udać się do budynku głównego (Słupia Wielka 34) i stosować się do ustalonych zasad.
WYDARZENIA  
27 września 2021r.
W dniach 27-28 września 2021 roku odbyło się czternaste już „EU-VCU Experts Group Seminar” – seminarium będące spotkaniem ekspertów biur badawczych, zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin w państwach członkowskich UE. ...  Więcej
23 września 2021 r.
W dniu 23 września 2021 r. w siedzibie Centrali COBORU odbyło się spotkanie inspektorów COBORU z kadrą merytoryczną Centrali COBORU. ...  Więcej
  23 września 2021 r.
W dniu dzisiejszym Komisja Europejska inauguruje pierwszy w historii Europejski Dzień Ekologii (EU Organic Day 2021), który będzie celebrowany corocznie w dniu 23 września. ....  Więcej
17 września 2021 r.
W dniu 17 września 2021 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej gościliśmy prof. dra hab. Karola Wolskiego (Zakład Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni, Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) oraz dr hab. Tetianę Sladkowską z Żytomierskiego Agroekologicznego Uniwersytetu Narodowego. ....  Więcej
10 września 2021 r.
W dniu 10 września 2021 roku na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian (ZDOO) w Tarnowie w województwie dolnośląskim, wchodzącego w skład Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Zybiszowie, odbył się II Krajowy Dzień Soi....  Więcej
7 września 2021 r.
W dniu 7 września 2021 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyła się narada kierownictwa Centrali COBORU z dyrektorami i głównymi księgowymi stacji doświadczalnych oceny odmian (SDOO). ...  Więcej
 
 
 
Pozostałe wydarzenia