POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO
ODMIANOWE
I REKOMENDACJA
ODMIAN

O COBORUWydarzenia

1.	Spotkanie przedstawicieli zgłaszających odmiany z członkami komisji ds. rejestracji odmian ziemniaka

27 stycznia 2022 r.

W dniu 27 stycznia 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2022-2025. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie to miało charakter wideokonferencji.

Czytaj dalej
Posiedzenie komisji ds. rejestracji odmian buraka

25 stycznia 2022 r.

W dniu 25 stycznia 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka w kadencji 2022-2025. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie to miało charakter wideokonferencji

Czytaj dalej
Zdjęcie 1: Obrady Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych

18 stycznia 2022

W dniu 18 stycznia 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych w kadencji 2022-2025, poświęcone odmianom zbóż jarych. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie to miało charakter wideokonferencji.

Czytaj dalej
Zdjęcie przedstawia pole z łanami zboża

18 listopada 2021 r.

W dniu 18 listopada 2021 roku w Centrali Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych odbyło się posiedzenie Komisji wewnętrznej ds. rejestracji odmian roślin uprawnych poświęcone odmianom, których okres wpisu w Krajowym rejestrze wygasa z dniem 31 grudnia 2021 roku i w przypadku których zostały złożone wnioski o przedłużenie wpisu w Krajowym rejestrze odmian roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

Czytaj dalej
Ważne odnośniki

PRODUKT POLSKI Polski bazarek Tu możesz się spisać, GUS | Powszechny Spis Rolny