POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO
ODMIANOWE
I REKOMENDACJA
ODMIAN

O COBORUWydarzenia

Wizyta Sekretarza Stanu MRiRW - Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego na poletkach doświadczalnych ZDOO w Kawęczynie

14 czerwca 2022 r.

W dniu 14 czerwca 2022 roku, na terenie Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego (IHAR-PIB) oraz polach doświadczalnych Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Kawęczynie odbył się III Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin Uprawnych w Radzikowie

Czytaj dalej
Z-ca dyrektora ds. badawczo-doświadczalnych mgr inż. Marcin Behnke otwiera szkolenie metodyczne

1-2 czerwca 2022 r.
8-9 czerwca 2022 r.

W szkoleniu wzięli udział specjaliści prowadzący doświadczenia wartości gospodarczej odmian (WGO), zarówno z SDOO/ZDOO, jak i spoza COBORU oraz specjaliści prowadzący doświadczenia odrębności wyrównania i trwałości (OWT)

Czytaj dalej
Prof dr hab Edward S. Gacek z odznaczeniem

30 maja 2022 r.

W dniu 30 maja 2022 w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot w imieniu Prezydenta RP wręczył ordery i odznaczenia państwowe

Czytaj dalej
Uczestnicy seminarium na schodach zamku Sant Angelo Lodigiano

25-27 maja 2022 r.

W dniach 25-27 maja 2022 roku odbyło się piętnaste już „EU-VCU Experts Group Seminar” – seminarium będące spotkaniem ekspertów biur badawczych zajmujących się badaniem wartości gospodarczej odmian roślin w państwach członkowskich UE

Czytaj dalej
Ważne odnośniki

PRODUKT POLSKI Polski bazarek Tu możesz się spisać, GUS | Powszechny Spis Rolny Ogólnopolski amatorski konkurs filmowy pt. świat się kręci